Welcome to Risun Bio-Tech Inc!

Tel:+86-29-8610-0730
Kategorijo izdelkov
Kontakt

Tel:+86-29-8610-0730

Faksa:+86-29-8610-5620

E-pošta: Sale@risunextract.com

Web: www.risunextract.com

Novice

Dom > Novice > Vsebine
EU odobrava izvleček rožmarina kot antioksidant za nafto
Risun Bio-Tech Inc | Updated: Mar 22, 2017

Uredba Komisije (EU) 2016/56

z dne 19. januar 2016

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo izvlečkov rožmarina (E 392) v mazave maščobe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA

Ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Ob upoštevanju Uredbe (ES) št 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) , in zlasti člena 10 (3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Ta seznam se lahko posodobi v skladu s skupnim postopkom iz člena 3 (1) Uredbe (ES) št 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) , bodisi na pobudo Komisije ali zaradi aplikacija.

(3)

Dne 18. aprila 2013 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo izvlečkov rožmarina (E 392) kot antioksidanta v mazave maščobe, in sicer v živilih, ki spadajo v kategorijo živil 02.2.2 Priloge II k Uredbi (ES) št 1333 / 2008. Vloga je bila nato na voljo državam članicam v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št 1331/2008.

(4)

Po uporabi je potrebna uporaba ekstraktov rožmarina (E 392), da kakovost in stabilnost mazave maščobe z vsebnostjo maščobe manj kot 80%, kadar je vsebnost polinenasičenih maščobnih kislin višjo od 15% w / w celotne maščobne kisline in / ali kjer je vsebnost ribjega olja ali alge olje višja od 2% w / w vseh maščobnih kislin jih ščitijo pred kvarjenjem, ki ga povzroča oksidacija.

(5)

Dne 7. marca 2008 je Evropska agencija za varnost hrane ( "Agencija") sprejel mnenje (3)   o uporabi rožmarina ekstraktov kot aditiva za živila. Na podlagi robu varnosti, opredeljenih z uporabo NOAEL (4)   iz različnih študij, v katerih so bile na splošno NOAEL testirali najvišje ravni odmerkov, in uporabi konservativno izpostavljenosti s hrano, se ocene je bilo ugotovljeno, da je uporaba rožmarina izvlečkov, opisanih v tem znanstvenem mnenju pri predlaganih uporab in ravni uporabe ne bi bila skrbi glede varnosti. Uporaba izvlečkov rožmarina (E 392) v mazave maščobe, ni bila vključena v mnenje.

(6)

Dne 7. maja 2015 je Agencija izdala mnenje (5)   o razširitvi uporabe ekstraktov rožmarina (E 392) v mazave maščobe. Ocena upoštevala porabo maščobnih emulzij z vsebnostjo maščobe manj kot 80%. Agencija je ugotovila, da predlagana razširitev uporabe ne bi spremenila ocenjena izpostavljenost aditivom za živila, v primerjavi z že odobrenimi dovoljene uporabe, in da so sklepi mnenju z dne 7. marca 2008, ostanejo v veljavi.

(7)

Zaradi tega je primerno, da se dovoli uporabo izvlečkov rožmarina (E 392) kot antioksidanta v mazave maščobe z vsebnostjo maščobe manj kot 80%, kategorijo živil 02.2.2 Priloge II k Uredbi (ES) št 1333 / 2008.

(8)

Zato, Priloga II k Uredbi (ES) št 1333/2008 je treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrane in krme,